نمایندگی رسمی ااگ و نمایندگی ااگ در تهران

021-22871888
مشاوره رایگان

نمایندگی رسمی ااگ در تهران که شامل تعمیر لباسشویی ااگ و خدمات پس از فروش ااگ میباشد      نمایندگی آاگ

آبگیری مداوم لباسشویی آاگ

شما در منزل لباسشویی دارید و ناگهان متوجه می شوید که لباسشویی آاگ مداوم در حال آبگیری است .از خود می پرسید که چرا یکسره آب وارد لباسشویی آاگ می شود و آبگیری لباسشویی قطع نمی شود ؟ یا اینکه علت آبگیری مداوم لباسشویی آاگ وتخلیه نشدن آن چیست؟ شستشوی لباس‌ها در ماشین لباسشویی  آاگ دارای مراحل مختلفی مانند آبگیری ، چرخش ، وارد کردن پودر ، تخلیه ، چرخش سریع خشک کن است.در واقع برنامه‌ی شستشو که توسط تایمر کنترل می‌شود، زمان و مدت هر مرحله را تعیین می‌کند. برنامه‌ها زمانی درست اجرا می‌شوند که اجزاء مختلف ماشین لباسشویی درست کار کرده و با یکدیگر هماهنگ می باشند.

علت یکسره آبگیری  کردن ماشین لباسشویی آاگ : یکی از مشکلاتی که ممکن است در ماشین لباسشویی رخ دهد، آبگیری مداوم لباسشویی آاگ می‌باشد. در زیر نحوه تشخیص و عیب‌یابی این ایراد را بررسی و توضیح می‌دهیم.در این مشکل چند قسمت می‌توانند درگیر باشند. شیر برقی آب ورودی و کنترل‌کننده سطح و فشار آب (هیدرواستات) اصلی‌ترین دلایل هستند.

1-شیر برقی آب ورودی

یکی از علل شیر برقی آب  که وظیفه‌ی پر کردن مخزن با آب سرد و گرم، برای شستشو و آبکشی ماشین لباسشویی آاگ را دارد. شیر برقی آب به یک بوبین الکتریکی مجهز است که توسط تایمر یا برد الکترونیکی و هیدرو استات کنترل می‌شود. اگر متوجه شدید که ماشین لباسشویی حین شستشو و یا تخلیه همچنان آبگیری می‌کند، ممکن است که شیر برقی در حالت باز از کار افتاده و آب بی‌وقفه وارد می‌شود.

برای رفع این مشکل ، درابتدا وقتی این حالت رخ داد دو شاخه‌ی ماشین لباسشویی را از پریز در آورید. اگر دید که وارد شدن آب به مخزن همچنان ادامه دارد، به این معنی است که شیر برقی خراب شده است. ولی اگر جریان آب قطع شد مشکل به سیستم‌های کنترل‌کننده شیر برقی یعنی هیدرواستات یا برد و تایمر ربط دارد.

2-هیدرواستات (کنترل کننده سطح آب)

قطعه بعدی هیدرواستات سویچی است که با فشار فعال می‌شود و برای تعیین سطح آب در مخزن بکار می‌رود. این قسمت پشت کنترل پنل قرار دارد و دارای یک شیلنگ هوا است که به مخزن وصل شده است.  این شیلنگ یک سر آن به هیدرواستات و سر دیگر شیلنگ در کنار قسمت تخلیه زیر مخزن قرار می‌گیرد. هنگامی که آب مخزن پر می‌شود، هوای داخل شیلنگ فشرده شده و این دیافراگم داخی سویچ هیدرواستات را فشار می‌دهد.

هیدرواستات آب ورودی را کنترل می‌کند و زمانی که آب به سطح معینی رسید برق شیربرقی را قطع می‌کند. اگر شیلنگ نشتی داشته باشد، فشار کافی برای فعال کردن سویچ هیدرواستات ایجاد نمی‌شود و ماشین لباسشویی یکسره و به طور مداوم آبگیری و مخزن بیش از اندازه پر می‌شود. همچنین ممکن است که خود میکروسویچ خراب شده باشد یعنی اصلاً عمل نکند.

برای رفع این عیب در ابتدا، تعیین اینکه سویچ هیدرواستات خراب است، اول باید از سالم بودن شیلنگ و تیوب مطمئن شوید. به دنبال نشتی آب در شیلنگ و محل اتصالات بگردید و از نظر ظاهری آن را بررسی کنید. برای آزمایش بیشتر، شیلنگ را درآورده و در آب فرو کنید، یک سر آن را گرفته و از طرف دیگر داخل آن فوت کنید، اگر حباب در آب مشاهده کردید باید شیلنگ را عوض کنید. اگر شیلنگ سالم بود، احتمالاً میکروسویچ هیدرواستات خراب شده و احتیاج به تعویض دارد.

3- ارتفاع شیلنگ تخلیه کم است:

در اینجا شلنگ تخلیه باید 50 تا 55 سانتیمتر از سطح زمین ارتفاع داشته باشد و بعد به مسیر تخلیه وصل شود معمولا خود کارخانه پشت لباسشویی این شلنگ را با یک بست فیکس کرده ولی هنگام جابجایی لباسشویی و یا بعضی افراد به اشتباه برای این که شلنگ به مسیر تخلیه سیفون بفرسد این بست را باز می‌کنند و این باعث کم شدن ارتفاع شلنگ شده و هنگامی که آبگیری لباسشویی آاگ شروع می‌شود چون این ارتفاع کم است آب که وارد لباسشویی می‌شود همزمان نیز خارج می‌شود.

4- خرابی برد:

دربرخی مواقع خرابی برد باعث می‌شود که هنگام آبگیری مداوم ماشین لباسشویی آاگ هم زمان پمپ تخلیه در مدار باشد و آب را از لباسشویی تخلیه کند، در این موارد باید یک تکنسین ماهر تعمیرات ماشین لباسشویی برد و هیدرواستات را تست کند.

5-سوپاپ(دریچه) ورودی آب ماشین لباسشویی آاگ

این قطعه سوپاپ ورودی آب در ماشین لباسشویی برای پر کردن لگن از آب سرد، گرم، داغ برای چرخه ی شستوشو و آبکشی به کار می رود . این سوپاپ یا دریچه توسط یک سلونوئید(خاصیت مغناطیسی ) الکتریکی که آن هم توسط یک زمان سنج یا برد الکترونیکی کنترل میشود و یک کنترل کننده سطح آب و کلید تعیین سطح آب کار میکند. اگر درحین چرخه ی تخلیه ،ماشین لباس شویی آبرا داخل میکند ، باید مشکل از سوپاپ ورودی آب باشد.

برای یافتن علت که مشکل از این دریچه است ،باید ماشین لباس شویی را از برق بکشید . اگر هنوز ماشین لباسشویی آاگ مداوم آبگیری میکند ،یعنی سوپاپ ورودی آب خراب است . اگر با از برق کشیدن ماشین لباسشویی ،دیگر آب داخلش وارد نشود، آن وقت مشکل مربوط به مدار الکتریکی است که سوپاپ راکنترل میکند.

6-سوئیچ تعیین سطح آب یا سوئیچ فشار و لوله گنبدی شکل هوا

یکی از قطعات سوئیچ تعیین سطح آب یک کلید فشار آور است که برای تعیین سطح آب درست در لگن لباسشویی به کار می رود . این قطعه عموما پشت کنترل پنل قرار دارد و یک شلنگ یا لوله گنبدی شکل آن را به مخزن وصل کرده است. در ماشین لباسشویی هایی که کنترل الکتریکی دارند ، این کلید ممکن است در قسمت چاهک زیر لگن لباسشویی قرار داشته باشد. وقتی آب وارد لگن می شود ، هوای داخل لوله فشرده می شود و به دیافراگرام داخل سوئیچ فشار می آورد.این کلید سوپاپ ورودی آب را کنترل می کند ووقتی ببیند میزان آب کافی است، شیر رامی بندد.

اگر لوله نشتی داشت ،ممکن است فشار کافی برای فعال کردن کلید داده نشود و ماشین لباسشویی مداوم در حال آبگیری است. اگر این کلید خراب باشد ماشین از سطح تعیین شده بیشتر آب می گیرد و سر ریز می شود. برای اینکه بفهمید مشکل از این کلید است ، اول باید آن لوله خرطومی یا گنبدی شکل را از شلنگ بردارید. ببینید که شلنگ ساییدگی یا پارگی نداشته باشد. شلنگ را در آب فرو ببرید . یک طرف آن را ببندید و از طرف دیگر در آن بدمید تا ببینید که از جایی حباب می دهد . اگر آن لوله گنبدی شکل به نظر سالم بود پس ایراد حتما از کلید تعیین سطح آب است.


نحوه رﻓﻊ مشکل آبگیری مداوم لباسشویی آاگ : اﮔﺮ در ﻣﺪت آﺑﮕﯿﺮی، آب درون دﯾﮓ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺷﺪه، به‌گونه‌ای ﮐﻪ از ﺷﯿﺸﻪ درب ﻧﯿﺰ دﯾﺪه می‌شود، ممکن است مشکل از شیر ورودی آب باشد. در صورتی که اتصال برق دستگاه را قطع کرده اید اما همچنان آب به داخل دستگاه می  آید، اشکال از شیر است. اما اگر آبگیری مداوم لباسشویی آاگ با قطع جریان برق متوقف شد، ممکن است ایراد از تایمر لباسشویی، سوئیچ فشار و یا کم بودن فشار آب شیلنگ ورودی آب باشد. توصیه می کنیم با تعمیرکار متخصص برای عیب یابی و رفع مشکل لباسشویی خود تماس بگیرید.

33523283 - 33523294 - 33522127 - 33522558 در خدمت شما گرامیان هستیم.

 

 

شرکت آریان نماینده رسمی (AEG ) با مدیریت آقای (رازمیک شیرینیان ) و آقای فرهاد دژمخو آمادگی خود را برای تعمیرات و تامین قطعات لباسشویی ، ظرف شویی،ساید بای ساید، جاروبرقی ،یخجال فریزر و مایکروویو اعلام میدارد . برای همین با شماره های ما تماس بگیرید.

 

برچسب ها :
آبگیری مداوم لباسشویی آاگ , علت آبگیری مداوم ماشین لباسشویی آی گ , مشکل آبگیری مداوم لباسشویی AEG , راهنمای رفع مشکل آبگیری مداوم لباسشویی آاگ , بررسی مشکل آبگیری مداوم لباسشویی آی گ


آبگیری مداوم لباسشویی آاگ


مقالات دیگر

راهنمای خرید لباسشویی

راهنمای خرید لباسشویی

در هنگام خرید ماشین لباسشویی به نکات زیر توجه کنید: محصولات (AEG) به دو صورت در بازار عرضه می­شود (توکار و مبله)..

ادامه مطلب
استفاده بهینه از ماشین لباسشویی

استفاده بهینه از ماشین لباسشویی

1- این دستگاه فقط جهت مصارف خانگی است. 2- همیشه به برچسب­ های روی لباس در موقع شستشو توجه داشته باشید. 3- ماشین لباسشویی خود را بیش از حد پر نکنید. 4- لباس­­های رنگی خود را از سایر لباس­ها جدا کنید.

ادامه مطلب
راهنمای تکمیلی استفاده از ماشین لباسشویی

راهنمای تکمیلی استفاده از ماشین لباسشویی

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی آاگ راهنمای تکمیلی استفاده از ماشین لباسشویی آ ی گ نحوه استفاده از ماشین لباسشویی AEG

ادامه مطلب