نمایندگی aeg - نمایندگی رسمی ا ا گ - نمایندگی آ ی گ

فیلتر برق ماشین لباسشویی آاگ

یکی دیگر از لوازم داخلی لباسشویی ، فیلتر برق در ماشین لباسشویی آاگ به جلوگیری از تداخل و نویزهای الکتریکی که توسط موتور تولید می‌شود، کمک می‌کند. این نویزها از طریق سیم‌ها به دیگر وسایل برقی منتقل می‌شود. در صورت خرابی باعث پریدن فیوز نیز می‌شود.

 

مهمترین مشکل قطعی برق ماشین لباسشویی آاگ خرابی فیلتر برق است (که نویزگیر نیز نام دارد). این دستگاه که در اکثر ماشین لباسشویی‌ها نصب شده است به‌منظور جلوگیری از تداخل مدار دستگاه و انتقال آن به دیگر وسایل الکتریکی طراحی‌شده است.

در صورتی که دستگاه فیوز را پرانده...