نمایندگی aeg - نمایندگی رسمی ا ا گ - نمایندگی آ ی گ

آبگیری مداوم لباسشویی آاگ

شما در منزل لباسشویی دارید و ناگهان متوجه می شوید که لباسشویی آاگ مداوم در حال آبگیری است .از خود می پرسید که چرا یکسره آب وارد لباسشویی آاگ می شود و آبگیری لباسشویی قطع نمی شود ؟ یا اینکه علت آبگیری مداوم لباسشویی آاگ وتخلیه نشدن آن چیست؟ شستشوی لباس‌ها در ماشین لباسشویی  آاگ دارای مراحل مختلفی مانند آبگیری ، چرخش ، وارد کردن پودر ، تخلیه ، چرخش سریع خشک کن است.در واقع برنامه‌ی شستشو که توسط تایمر کنترل می‌شود، زمان و مدت هر مرحله را تعیین می‌کند. برنامه‌ها زمانی درست اجرا می‌شوند که اجزاء مختلف ماشین لباسشویی درست کار کرده و با یکدیگر هماهنگ می باشند.

ادامه مطلب