نمایندگی aeg - نمایندگی رسمی ا ا گ - نمایندگی آ ی گ

برنامه های کلیدی لباسشویی آ ی گ

امروزه برنامه های  متنوع زیادی بر روی ماشین های لباسشویی نصب می شود . شرکت آی گ نیز با  نصب کلیدهای شستشو برای روی ماشین لباسشویی مشتریان گرامی را در بهتر شستن لباس ها کمک کرده است.


در این مقاله ما با اصطلاحات و برنامه های شستشو در ماشین لباسشویی آشنا می شویم تا راحت تر بتوانیم از برنامه های ماشین لباسشویی خود استفاده کنیم. در هر صورت متاسفانه بسیاری از افراد به علت آشنا نبودن با برنامه های شستشو در ماشین لباسشویی خود برای شستن تمام لباس ها از یک برنامه مشخص استفاده می کنند و این موضوع علاوه بر کیفیت پایین شستشو باعث صدمه رسیدن به لباس و خراب شدن لباس های آن ها در...