نمایندگی aeg - نمایندگی رسمی ا ا گ - نمایندگی آ ی گ

تاخو ماشین لباسشویی آاگ

تاخو چیست ؟

خیلی ساده می شود گفت که تاخو با نام علمی تاکوژنراتور مانند یک دینام دوچرخه میتواند جریان الکتریسیته تولید کند و برد الکترونیکی دستگاه با توجه به مقدار ولتاژ تولید شده توسط تاخو ، می تواند سالم بودن موتور ، بالانس بودن دیگ ماشین لباسشویی‌، سرعت موتور هنگام شستشو و درست کار کردن یا نکردن خشک کن را تشخیص دهد‌.

در واقع تاخو ماشین لباسشویی آاگ دارای یک آهنربای استوانه ای می باشد که بر روی شفت موتور نصب می شود و همزمان با موتور می چرخد‌. تاخو ادامه مطلب

تاخو ماشین لباسشویی آاگ

تاخو چیست ؟

خیلی ساده می شود گفت که تاخو با نام علمی تاکوژنراتور مانند یک دینام دوچرخه میتواند جریان الکتریسیته تولید کند و برد الکترونیکی دستگاه با توجه به مقدار ولتاژ تولید شده توسط تاخو ، می تواند سالم بودن موتور ، بالانس بودن دیگ ماشین لباسشویی‌، سرعت موتور هنگام شستشو و درست کار کردن یا نکردن خشک کن را تشخیص دهد‌.

در واقع تاخو ماشین لباسشویی آاگ دارای یک آهنربای استوانه ای می باشد که بر روی شفت موتور نصب می شود و همزمان با موتور می چرخد‌. تاخو ادامه مطلب