نمایندگی aeg - نمایندگی رسمی ا ا گ - نمایندگی آ ی گ

کمپرسور یخچال آاگ

کمپرسور یخچال آاگ مجموعه ای از  پیستون، میلنگ و سوپاپ ها می باشد که با انجام فرآیندهایی وظیفه خود را به درستی انجام می دهد تا چرخه سرمازایی یخچال کامل گردد.میلنگ با چرخش دورانی خود باعث می شود پیستون ها بالا پایین گردند و دقیقا کاری شبیه تلمبه زدن می باشد و با کار متناوب باز و بسته شدن سوپاپ ها، که این فرآیند موجب می شود گاز درون لوله ها و همچنین سیلندرها به جریان درآید.

برای تشخیص سوختن موتور یخچال یا همان کمپرسور یخچال آاگ به مشکل یخ زدگی در یخچال خاموش بودن و یا همان روشن نشدن یخچال یکی از دلیل های مهم خراب شدن موتور و یا سوختن موتور یا...