نمایندگی aeg - نمایندگی رسمی ا ا گ - نمایندگی آ ی گ

تعویض المنت ظرفشویی آاگ

در واقع المنت گرمایی ماشین ظرفشویی آاگ  برای گرم کردن آب و یا خشک کردن ظروف استفاده می شود. اگر المنت به درستی کار نکند به شستشوی نامطلوب ظروف و عدم تکمیل مراحل شستشو منجر می شود.المنت ظرف شویی یکی از قطعات مهم و اساسی در این دستگاه است .


یکی از قطعات موجود در تمامی ماشین های ظرفشویی آاگ، المنت است. شکل ظاهری المنت، معمولاً در تمامی مدل‌ها و برندها مشابه است اما توان آن با توجه به قدرت ماشین ظرفشویی متفاوت است.

قبل ازتعویض المنت ظرفشویی آاگ گرمایی، ماشین را از برق بکشید یا از جعبه فیوز یا پنل قطع برق جریان را قطع کنید تا از خطر شوک الکتریکی اجتناب شود. برای...