نمایندگی aeg - نمایندگی رسمی ا ا گ - نمایندگی آ ی گ

برد الکترونیکی آاگ

یکی از اصلی ترین قسمت های سری قدیمی ماشین لباسشویی آاگ تایمر(برد ) آن ها بود .

تایمر به نوعی مغز دستگاه به حساب می آید که وظیفه تنظیم اعمال ماشین لباسشویی را برعهده دارد.


یک ماشین لباسشویی بدون برد الکترونیکی آاگ حتی روشن هم نمی شود پس ایجاد اشکال در این بخش به معنی توقف کامل همه فعالیت های دستگاه است.در واقع تعمیر برد الکترونیکی آاگ  ماشین لباسشویی را به یک امر فوری و ضروری تبدیل می کند.

از سری 7 ماشین لباسشویی آاگ تایمر جای خود...