نمایندگی aeg - نمایندگی رسمی ا ا گ - نمایندگی آ ی گ

علت خشک نکردن ظروف ماشین ظرفشویی آاگ

 هنگام شستشوی ظروف، مشکلاتی مانند خوب خشک نشدن ظروف در ظرفشویی آاگ به وجود می‌آید؛ که سبب باقی ماندن لکه‌های آب بر روی ظروف می‌شود.

اگر نتوانید علت خشک نشدن ظروف در ظرفشویی آاگ را پیدا کنید، ظرف‌ها همیشه بعد از شستشو خیس باقی می‌مانند.و بعد از انجام شستشوی ظروف، مجبورید مجدداً آن‌ها را با دستمال تمیز خشک کنید.

دلیل خشک نکردن  ظروف در ماشین ظرفشویی آاگ

وقتی که به  مشکل...