نمایندگی aeg - نمایندگی رسمی ا ا گ - نمایندگی آ ی گ

جلو نرفتن تایمر ماشین لباسشویی آ ا گ

 وظیفه‌ی کنترل تمامی عملکردها توسط تایمر ماشین لباسشویی آ ا گ انجام می شود. سیم‌های زیادی به تایمر ماشین لباسشویی آ ا گ  متصل هستند و مدل‌های مختلف تایمر دارای مکانیسم داخلی پیچیده‌ای هستند. داخل تایمرماشین لباسشویی آ ا گ شفت قرار گرفته است که این شفت با چرخش و فعال و غیرفعال کردن کلیدهای مخصوص عملکرد موتور، پمپ و شیر برقی را کنترل می‌کند. این چرخش شفت توسط یک موتور تایمر انجام می‌شود. وقتی ماشین لباسشویی آ ا گ روشن می‌شود تایمر موتور با یک سرعت مشخص شروع به چرخش می‌کند. خود این موتور نیز توسط تایمر کنترل می‌شود.


جنس تایمر لباسشویی از پلاستیک می باشد که به یک شفت متصل است و اجرای دستورات آن بر اساس ارتباط مستقیم بین شفت و موتور تایمر لباسشویی می باشد که در نتیجه به...