نمایندگی aeg - نمایندگی رسمی ا ا گ - نمایندگی آ ی گ

دلایل گرم نشدن آب در ماشین ظرفشویی آاگ

علت گرم نشدن آب در ماشین ظرفشویی آاگ :

این مشکلات به خاطر دلایل زیادی اتفاق می افتد. گرم نشدن آب در ماشین ظرفشویی آاگ  به دلیل خرابی هیت پمپ ماشین ظرفشویی آاگ، اختلال در برد ماشین ظرفشویی آاگ، عدم عملکرد  سنسور ماشین ظرفشویی به وجود بیاید. پمپ ماشین ظرفشویی آاگ و سیستم المنت مسئول گرم کردن ظروف داخل ماشین می باشد به همین دلیل اختلال در آن باعث گرم نشدن آب ماشین ظرفشویی آاگ می شود.

مشکل در برد ماشین ظرفشویی آاگ  با ارور به کاربر اعلام می شود. سنسور ماشین ظرفشویی وظیفه ی تشخیص دما در ماشین را بر عهده دارد که اختلال در آن نیز موجبادامه مطلب