نمایندگی aeg - نمایندگی رسمی ا ا گ - نمایندگی آ ی گ

چرا دکمه‌های ماشین ظرفشویی کار نمی‌کند

درانواع مختلف ماشین ظرفشویی برای کنترل ماشین ظرفشویی آاگ و انتخاب برنامه‌ی شستشو، تعدادی دکمه روی درب ماشین ظرفشویی قرار دارد. تعداد دکمه‌ها کم هستند و کار کردن با آنها برای انتخاب نوع برنامه و روشن کردن ماشین ظرفشویی آسان می‌باشد.در مواقعی یک یا چند  تا ازدکمه های ماشین لباسشویی آاگ کار نمی‌کنند.

 

در صورتی که شما یکی از مصرف کنندگان ظرفشویی آاگ هستید دیده اید که دکمه های متعدد موجود بر روی پنل این دستگاهها وجود دارد. وجود این دکمه‌ها امکان کنترل ماشین ظرفشویی و انتخاب نوع برنامه شستشو را برای شما را فراهم می‌سازند. البته تعداد این دکمه‌ها معمولاً در انواع ماشین ظرفشویی کم است و...