نمایندگی aeg - نمایندگی رسمی ا ا گ - نمایندگی آ ی گ

علت برفک زدن یخچال فریزر آاگ

علت برفک زدن یخچال فریزر آاگ بسیار ساده است. هوای خنک داخل یخچال فریزرمی بایست همواره در داخل اجزای مختلف یخچال  فریزربه گردش درآمده و جریان داشته باشد. در صورتی که این هوای خنک با هوای گرم یا مرطوب که از خارج یخچال فریزر وارد می شود، برخورد داشته باشد، در نقطه اختلاط این دو جریان، برفک به وجود می آید.

علت برفک یخچال فریزر آاگ به سه دلیل ممکن است تشکیل شود:

ادامه مطلب