نمایندگی aeg - نمایندگی رسمی ا ا گ - نمایندگی آ ی گ

نحوه استفاده ازپودر ظرفشویی آاگ

نحوه استفاده از پودر ظرفشویی آاگ( پودر ، قرص ،مایع جلا دهنده ،نمک)

درون ماشین ظرفشویی آاگ یک دریچه وجود دارد که یک درب مانند درب پیت روی آن نصب شده آن را باز کنید.


شما عزیزان برای استفاده از ماشین ظرفشویی آاگ به سه ماده به نام 1- پودر شستشوی ماشین ظرفشویی 2- نمک مخصوص ماشین ظرفشویی 3- مایع جلادهنده مخصوص ماشین ظرفشویی نیاز دارید که نحوه استفاده از پودر ظرفشویی آاگ یا به صورت مواد جداگانه در ماشین ظرفشویی استفاده شود یا اینکه از قرص مخصوص ماشین ظرفشویی که همه این سه مواد در قالب یک قرص طراحی شده استفاده کنید.

ادامه مطلب