نمایندگی aeg - نمایندگی رسمی ا ا گ - نمایندگی آ ی گ

مراحل نصب ماشین لباسشویی آاگ

در اینجا باید بگوییم که داشتن یک ماشین لباسشویی خوب  بهترین راه برای صرفه جویی در وقت و هزینه های مصرفی آب و پودر رختشویی است .از نصب لباسشویی در محل هایی با درجه حرارت زیر نقطه انجماد یا در هوای آزاد پرهیز کنید. اتصال زمین دستگاه را با توجه به کدها و راهنمایی های دفترچه انجام دهید. در هنگام نصب ماشین لباسشویی آاگ نباید بر روی سطوحی که فرش شده  است ، ویا سوراخ های تخلیه  آب نبایستی با فرش مسدود شود.ماشین لباسشویی را نصب کرد.

پس باید نصب و راه اندازی ماشین لباسشویی آاگ جدید خود را به تکنسین ها و تعمیرکاران با...