نمایندگی aeg - نمایندگی رسمی ا ا گ - نمایندگی آ ی گ

طریقه نصب لاستیک ها و لرزه گیرها برای رفع لرزش لباسشویی

شما بایستی جهت تراز نمودن ماشین لباس شویی خود، از ابزار تراز استفاده نموده، برای این کار ابزار را بر روی دستگاه گذاشته و پایه ها را تا جایی تنظیم کنید که ماشین لباس شویی به طور کاملا تراز گردد. در صورت در اختیار نداشتن ابزار تراز، یک تکه تخته سه لایه نیز می تواند به شما در این کار کمک کند.

برای رفع لرزش لباسشویی آاگ استفاده از لاستیک های مخصوص رفع لرزش لباسشویی است.

این گونه لاستیک ها از خود ردی به جا نگذاشته و می توانید برای...