نمایندگی aeg - نمایندگی رسمی ا ا گ - نمایندگی آ ی گ

علت توقف و یا خاموش شدن ناگهانی ماشین لباسشویی آاگ حین کار

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که به دلایلی ماشین لباسشویی آاگ وسط کار متوقف شده و با وجود روشن بودن، به کارش ادامه نداده که باعص نگرانی شما می شود. چراغ های لباسشویی روشن بوده ولی عملا کار انجام نمی دهد. بی حرکت و ثابت مانده است.


دلیل توقف ماشین لباسشویی آاگ زیاد است پس از انتخاب و آغاز شدن برنامه ی شصست و شوی مورد نظر، ممکن است وجود داشته باشد و این مسئله خود نیز به صورت های مختلفی ممکن است رخ دهد. در واقع به طور کلی، رخ دادن مسئله ی علت توقف فعالیت ماشین لباسشویی آاگ در حین کار، به دو حالت کلی بر می گردد.

1-در یکی از این حالت ها،...