نمایندگی aeg - نمایندگی رسمی ا ا گ - نمایندگی آ ی گ

علت برق داشتن ماشین لباسشویی آاگ

 در واقع باید نخست سیم اتصال به برق ماشین لباسشویی آاگ را بررسی کنید؛ زیرا اگر سیم دارای پوسیدگی یا خوردگی باشد. امکان دارد که بدنه ماشین لباسشویی آاگ دارای برق باشد و ایراداتی مثل برق گرفتگی به وجود بیاید.یکی دیگر از دلایل برق داشتن ماشین لباسشویی آاگ ، می‌تواند اتصالی در سیم پیچی داخلی لباسشویی آاگ ، برد دستگاه یا سایر قطعات الکترونیکی داخل ماشین لباسشویی آاگ باشد، که برق را به بدنه لباسشویی منتقل می نماید.

دلایل برق داشتن لباسشویی آاگ  :

ادامه مطلب