نمایندگی aeg - نمایندگی رسمی ا ا گ - نمایندگی آ ی گ

فعال و غیر فعال کردن قفل کودک لباسشویی آاگ

باید در این جا متذکر شویم که این علامت  در هر ماشین لباسشویی متفاوت می باشد بهترین کار این است که حتما حتما به دفترچه راهنمای ماشین لباسشویی مراجعه کنید.

می دانیم که یکی از امکانات مشترک اکثر ماشین های لباسشویی مدرن دارا بود قفل کودک و یا به اصطلاح child lock  می باشد که در واقع یک شستشوی ایمن را تضمین می کند. 


زمانی که در ماشین لباسشویی آاگ ،ادامه مطلب