نمایندگی aeg - نمایندگی رسمی ا ا گ - نمایندگی آ ی گ

فیلتر ماشین لباسشویی آاگ

یکی دیگر از عیب های که برای ماشین لباسشویی پیش می آید. مربوط به فیلتر لباسشویی می باشد.این که وقتی در مرحل آخر شستشو ، لباس ها هنوز خیس هستند این نشانه خرابی  و کثیفی فیلتر است که برای این کار باید فیلتر را تمیز و یا در صورت خراب بودن آن را تعویض کنید.در حقیقت تمیز کردن فیلتر ماشین لباسشویی آاگ علاوه بر اینکه از بوی بد ماشین لباسشویی جلوگیری می کند سبب عملکرد بهتر ماشین لباسشویی نیز می شود.

البته این را متذکر شویم که درب فیلتر در قسمت پایین ماشین لباس شویی قرار دارد.
در واقع همه ماشین لباسشویی ها مجهز به فیلتر خروجی آب هستند و محل نصب آن در قسمت پایین ماشین لباسشویی است. این فیلتر لباسشویی...

فیلتر ماشین لباسشویی آاگ

یکی دیگر از عیب های که برای ماشین لباسشویی پیش می آید. مربوط به فیلتر لباسشویی می باشد.این که وقتی در مرحل آخر شستشو ، لباس ها هنوز خیس هستند این نشانه خرابی  و کثیفی فیلتر است که برای این کار باید فیلتر را تمیز و یا در صورت خراب بودن آن را تعویض کنید.در حقیقت تمیز کردن فیلتر ماشین لباسشویی آاگ علاوه بر اینکه از بوی بد ماشین لباسشویی جلوگیری می کند سبب عملکرد بهتر ماشین لباسشویی نیز می شود.

البته این را متذکر شویم که درب فیلتر در قسمت پایین ماشین لباس شویی قرار دارد.
در واقع همه ماشین لباسشویی ها مجهز به فیلتر خروجی آب هستند و محل نصب آن در قسمت پایین ماشین لباسشویی است. این فیلتر لباسشویی...