نمایندگی aeg - نمایندگی رسمی ا ا گ - نمایندگی آ ی گ

نحوه نصب ماشین ظرفشویی آاگ

بعداز خرید ظرفشویی آاگ در داخل جعبه آن دفترچه راهنمایی که شرکت سازنده ظرفشویی در آن قرار داده است را برداشته و بعد از مطالعه اقدام به نصب ماشین ظرفشویی آاگ کنید .

نکته : بهتر است مراحل نصب ماشین ظرفشویی آاگ را به نمایندگی آن شرکت بسپارید .زیرا ممکن است هنگام نصب توسط شخص خودتان به ظرفشویی صدمه وارد کنید .

بعداز خرید ظرفشویی نوبت به مرحله ی اول برای نصب ادامه مطلب