نمایندگی aeg - نمایندگی رسمی ا ا گ - نمایندگی آ ی گ

علت نچرخیدن آب پاش ماشین ظرفشویی آاگ

نچرخیدن آب پاش ماشین ظرفشویی آاگ

باید بدانید که ماشین های ظرفشویی شامل بخش های متحرک متعددی است، که از قفسه ها ، پمپ تخلیه ، موتور محفظه ی مواد شوینده و بازو های آب پاش که جریان آب را بر روی ظروف داخل ماشین هدایت می کنند.


استفاده در طول زمان وکارکرد دستگاه ،ممکن است بعضی از این قطعات آسیب دیده و یا فرسوده شده و کارایی خود را از دست بدهند. یکی از نشانه های اینکه بازوها آب پاش به درستی کار نمی کند را می توان از درست تمیز نشستن ظروف فهمید.


ادامه مطلب