نمایندگی aeg - نمایندگی رسمی ا ا گ - نمایندگی آ ی گ

نشتی گاز یخچال آاگ

عملکرد گاز یخچال آاگ :

 پشت یخچال های آاگ یک لوله کشی شبکه ای فلزی تعبیه شده که از کندانسور، رادیاتور، یخ ساز، اواپراتور، کمپرسور و سایر نقاط یخچال عبور می کنندادامه مطلب