نمایندگی aeg - نمایندگی رسمی ا ا گ - نمایندگی آ ی گ

علت لرزش و تکان خوردن لباسشویی آاگ

از عوامل و دلایل لرزش و حرکت ماشین لباسشویی آاگ ، تراز نبودن ماشین لباسشویی است. در بعضی مواقع  مراحل برنامه های شستشو می توانند سبب تکان خوردن و لرزش ماشین لباسشویی شود. درصورتی که لباسشویی تراز نباشد، این لرزش ها و تکان ها افزایش خواهد یافت.

می توان برای تراز کردن ماشین لباسشویی آاگ  با استفاده از ابزار تراز این کار را انجام داد، تراز را روی لباسشویی بگذارید، سپس پایه ها را تا زمانی که لباسشویی کاملاً تراز شود تنظیم کنید.

حال اگر شما ماشین...