نمایندگی aeg - نمایندگی رسمی ا ا گ - نمایندگی آ ی گ

کوپلینگ موتور ماشین لباسشویی آاگ

کوپلینگ موتور ماشین لباسشویی آاگ

علت نچرخیدن ماشین لباسشویی خراب شدن کوپلینگ موتور است.
در واقع وظیفه ی کوپلینگ موتور ماشین لباسشویی آاگ اتصال به سیستم انتقال نیرو است.
کارکرد این قطعه اینگونه است که اگر بیشتر از وزن در نظر گرفته شده ی ماشین لباسشویی درون آن لباس بریزیم، انتقال نیرو به موتور را انجام نمی‌دهد و اجازه نمی‌دهد لباسشویی راه اندازی شود.
دربیشترمواقع امکان اینکه کوپلینگ موتور ماشین لباسشویی آاگ شما خراب شود وجود دارد که در اثر زیاد کار کردن این اتفاق خواهد افتاد.

در ماشین لباسشویی...