021-22871888
مشاوره رایگان

تنها نمایندگی رسمی ااگ در ایران و ثبت شده در بروشور شرکت ااگ      نمایندگی آاگ

آبگیری مداوم لباسشویی آاگ

آبگیری مداوم لباسشویی چیست؟

یکی از لوازم ضروری در خانه ای این دستگاه است که برای شستن انواع لباس ها مورد استفاده قرار می گیرد و با پیشرفت علم وفناوری این دستگاه در مدل ها که دارای برنامه ها و تنظیمات پیشرفت است به بازار ارائه می شود. یکی از این دستگاه در منزل شما است و ناگهان استفاده از آن متوجه می شوید که لباسشویی مداوم در حال آبگیری است .

از خود می پرسید که چرا یکسره آب وارد لباسشویی آاگ می شود و آبگیری قطع نمی شود ؟

سوال بعدی که از خود می پرسید اینست که علت آبگیری مداوم وتخلیه نشدن آن چیست؟

در واقع شستشوی لباس‌ها در این دستگاه دارای مراحل مختلفی مانند آبگیری ، چرخش ، وارد کردن پودر ، تخلیه ، چرخش سریع خشک کن است.دارا بودن برنامه‌ی شستشو که توسط تایمر کنترل می‌شود، زمان و مدت هر مرحله را تعیین می‌کند. برنامه‌ها زمانی درست اجرا می‌شوند که اجزاء مختلف ماشین لباسشویی درست کار کرده و با یکدیگر هماهنگ می باشند.

مشکل یکسره آب وارد لباسشویی آاگ:

1-شیر برقی آب ورودی:

شیر برقی آب وظیفه‌ی پر کردن مخزن با آب سرد و گرم، برای شستشو و آبکشی ماشین لباسشویی را دارد.این شیر برقی آب به یک بوبین الکتریکی مجهز است که توسط تایمر یا برد الکترونیکی و هیدرو استات کنترل می‌شود.

اگر متوجه شدید که ماشین لباسشویی حین شستشو و یا تخلیه همچنان آبگیری می‌کند، ممکن است که شیر برقی در حالت باز از کار افتاده و آب بی‌وقفه وارد می‌شود.

*برای رفع این مشکل :

درابتدا وقتی این حالت رخ داد دو شاخه‌ی را از پریز در آورید. اگر دید که وارد شدن آب به مخزن همچنان ادامه دارد، به این معنی است که شیر برقی خراب شده است. ولی اگر جریان آب قطع شد مشکل به سیستم‌های کنترل‌کننده شیر برقی یعنی هیدرواستات یا برد و تایمر ربط دارد.

2-هیدرواستات (کنترل کننده سطح آب):

هیدرواستات سویچی است که با فشار فعال می‌شود و برای تعیین سطح آب در مخزن بکار می‌رود. این قسمت پشت کنترل پنل قرار دارد و دارای یک شیلنگ هوا است که به مخزن وصل شده است

این شیلنگ یک سر آن به هیدرواستات و سر دیگر شیلنگ در کنار قسمت تخلیه زیر مخزن قرار می‌گیرد. هنگامی که آب مخزن پر می‌شود، هوای داخل شیلنگ فشرده شده و این دیافراگم داخی سویچ هیدرواستات را فشار می‌دهد.

هیدرواستات آب ورودی را کنترل می‌کند و زمانی که آب به سطح معینی رسید برق شیربرقی را قطع می‌کند.

اگر شیلنگ نشتی داشته باشد، فشار کافی برای فعال کردن سویچ هیدرواستات ایجاد نمی‌شود و ماشین مداوم آبگیری کردن  و مخزن بیش از اندازه پر می‌شود. همچنین ممکن است که خود میکروسویچ خراب شده باشد یعنی به طور کل عمل نکند.

*برای رفع این عیب :

در ابتدا، تعیین اینکه سویچ هیدرواستات خراب است، اول باید از سالم بودن شیلنگ و تیوب مطمئن شوید. به دنبال نشتی آب در شیلنگ و محل اتصالات بگردید و از نظر ظاهری آن را بررسی کنید.

برای آزمایش بیشتر، شیلنگ را درآورده و در آب فرو کنید، یک سر آن را گرفته و از طرف دیگر داخل آن فوت کنید، اگر حباب در آب مشاهده کردید باید شیلنگ را عوض کنید. اگر شیلنگ سالم بود،پس میکروسویچ هیدرواستات خراب شده و احتیاج به تعویض دارد.

3- ارتفاع شیلنگ تخلیه کم است:

در اینجا شلنگ تخلیه باید 50 تا 55 سانتیمتر از سطح زمین ارتفاع داشته باشد و بعد به مسیر تخلیه وصل می شود .

در حقیقت خود کارخانه پشت لباسشویی این شیلنگ را با یک بست فیکس کرده ولی هنگام جابجایی دستگاه و یا بعضی افراد به اشتباه برای این که شیلنگ به مسیر تخلیه سیفون بفرسد این بست را باز می‌کنند و این باعث کم شدن ارتفاع شیلنگ شده و زمانی که آبگیری آن شروع می‌شود چون این ارتفاع کم است آب که وارد لباسشویی می‌شود همزمان نیز خارج می‌شود.

4-خرابی برد:

دربرخی مواقع خرابی برد باعث می‌شود که هنگام آبگیری مداوم آاگ هم زمان پمپ تخلیه در مدار باشد و آب را از لباسشویی تخلیه کند، در این موارد باید یک تکنسین ماهر تعمیرات ماشین لباسشویی برد و هیدرواستات را تست کند.

5-سوپاپ(دریچه) ورودی آب :

این قطعه سوپاپ ورودی آب در ماشین لباسشویی برای پر کردن لگن از آب سرد، گرم، داغ برای چرخه ی شستوشو و آبکشی به کار می رود .

این سوپاپ یا دریچه توسط یک سلونوئید(خاصیت مغناطیسی ) الکتریکی که آن هم توسط یک زمان سنج یا برد الکترونیکی کنترل میشود و یک کنترل کننده سطح آب و کلید تعیین سطح آب کار میکند. اگر درحین چرخه ی تخلیه ،ماشین لباس شویی آبرا داخل میکند ، باید مشکل از سوپاپ ورودی آب باشد.

علت این مشکل :

اگر از دریچه است ،باید ماشین لباسشویی را از برق بکشید . اگر هنوز ماشین لباسشویی مداوم آبگیری میکند ،یعنی سوپاپ ورودی آب خراب است . اگر با از برق کشیدن دستگاه ،دیگر آب داخلش وارد نشود، آن وقت مشکل مربوط به مدار الکتریکی است که سوپاپ راکنترل میکند.

6-سوئیچ تعیین سطح آب یا سوئیچ فشار :

یکی از قطعات سوئیچ تعیین سطح آب یک کلید فشار آور است که برای تعیین سطح آب درست در لگن لباسشویی به کار می رود .

این قطعه پشت کنترل پنل قرار دارد و یک شیلنگ یا لوله گنبدی شکل آن را به مخزن وصل کرده است. در ماشین لباسشویی هایی که کنترل الکتریکی دارند ، این کلید ممکن است در قسمت چاهک زیر لگن لباسشویی قرار داشته باشد.

وقتی آب وارد لگن می شود ، هوای داخل لوله فشرده می شود و به دیافراگرام داخل سوئیچ فشار می آورد.این کلید سوپاپ ورودی آب را کنترل می کند ووقتی ببیند میزان آب کافی است، شیر رامی بندد.

*اگر لوله نشتی داشت پس فشار کافی برای فعال کردن کلید وجود ندارد ودستگاه مداوم در حال آبگیری است. اگر این کلید خراب باشد ماشین از سطح تعیین شده بیشتر آب می گیرد و سر ریز می شود.

برای اینکه بفهمید مشکل از این کلید است ، اول باید آن لوله خرطومی یا گنبدی شکل را از شیلنگ بردارید. ببینید که شیلنگ ساییدگی یا پارگی نداشته باشد. آن را در آب فرو ببرید . یک طرف آن را ببندید و از طرف دیگر در آن بدمید تا ببینید که از جایی حباب می دهد . اگر آن لوله گنبدی شکل به نظر سالم بود پس ایراد حتما از کلید تعیین سطح آب است.

نحوه رﻓﻊ مشکل آبگیری مداوم لباسشویی aeg:

اﮔﺮ در ﻣﺪت آﺑﮕﯿﺮی، آب درون دﯾﮓ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺷﺪه، به‌گونه‌ای ﮐﻪ از ﺷﯿﺸﻪ درب ﻧﯿﺰ دﯾﺪه می‌شود، ممکن است مشکل از شیر ورودی آب باشد.

در صورتی که اتصال برق دستگاه را قطع کرده اید اما همچنان آب به داخل دستگاه می  آید، اشکال از شیر است. اما اگر آبگیری با قطع جریان برق متوقف شد، ممکن است ایراد از تایمر لباسشویی، سوئیچ فشار و یا کم بودن فشار آب شیلنگ ورودی آب باشد.

اهمیت شناخت علت آبگیری مداوم ماشین لباسشویی ااگ :

در حقیقت شناخت مشکل آبگیری زیاد ماشین لباسشویی و نحوه برطرف کردن به موقع آنها در افزایش عمر از این دستگاه و کاربرد بهینه آن تاثیر زیادی دارد. بنابراین اهمیت و شناخت این دلایل می تواند در زمان بروز این مشکل به شما کمک کند.

 

توصیه می کنیم با تعمیرکار متخصص برای عیب یابی و رفع مشکل لباسشویی خود تماس بگیرید.

33523283 - 33523294 - 33522127 - 33522558 در خدمت شما گرامیان هستیم.

شرکت آریان نماینده رسمی (AEG ) با مدیریت آقای (رازمیک شیرینیان ) و آقای فرهاد دژمخو آمادگی خود را برای تعمیرات و تامین قطعات لباسشویی ، ظرف شویی،ساید بای ساید، جاروبرقی ،یخجال فریزر و مایکروویو اعلام میدارد . برای همین با شماره های ما تماس بگیرید.

 

برچسب ها :
آبگیری مداوم لباسشویی آاگ , علت آبگیری مداوم ماشین لباسشویی ااگ , مشکل آبگیری مداوم لباسشویی AEG , راهنمای رفع مشکل آبگیری مداوم لباسشویی آاگ , بررسی مشکل آبگیری مداوم لباسشویی آی گ


آبگیری مداوم لباسشویی آاگ


فروش لوازم یدکی جک در سایت جک شاپ - مشاوره خرید لوازم جک - آگاهی از خرید لوازم یدکی جک - توضیحات مکمل لوازم یدکی جک - قیمت مناسب لوازم یدکی جک - ضمانت بهترین کیفیت لوازم یدکی جک در بازار چراغ برق هدف اصلی جک شاپ ارتباط مستقیم مشتری و بی واسطه بودن رابطه بین مجموعه و مشتری می‌باشد لوازم وارداتی ولکس و لوازم وارداتی جک را میتوانید زیر قیمت بازار از ما بخواهید ارسال قطعات یدکی به سراسر کشور تنها با کوتاه ترین زمان لوازم یدکی جک را دیگر گران نخرید چرا که ما کف قیمت بازار برای شما درب منزل و یا تعمیرگاه میفرستیم - تنها قطعات فروشی هستیم که زیر قیمت بازار بخرید و کیفیت در بازار امکان مرجوعی جنس را برای مشتریان خود داریم چون وارد کننده لوازم جک و لوازم ولکس و لوازم لیفان و برلیانس در سراسر ایران میباشیم.

فروشگاه ایرانمهر قهاری عرضه کننده لوازم یدکی جک نظیر لوازم یدکی جک t8 و لوازم یدکی جک اس 5 و لوازم یدکی اس 3 و لوازم یدکی جک جی 5 با بیش از 10 سال تجربه در زمینه فروش لوازم یدکی خودرو در بازار چراغ برق برای ارتباط با ما تماس بگیرید.


مزداشاپ::تهیه و توزیع لوازم یدکی مزدا و همچنین مشاوره خرید لوازم یدکی مزدا توسط کارشناسان ما - مزدا تخصص ماست جنس اصل را اصلی و با آگاهانه خریداری کنید آدرس ما بورس لوازم یدکی مزدا در چراغ برق میباشد میدان امام خمینی خیابان اکباتان پاساژ الغدیر همچنین مزدا شاپ برای رفاه مشتریان عزیز لوازم یدکی مزدا را با پیک موتوری در تهران و ارسال با تیپاکس و اتوبوسی در شهرستان ها ارسال می نماید.
لوازم یدکی مزدا 3 را از مزدا شاپ بخواهید،مزداشاپ تهیه و توزیع لوازم مزدا در تهران همراه با ارسال پیک در تهران و ارسال به شهرستان ها با اتوبوس و یا باربری - لوازم مزدا را اصلی و فابریکی خرید کنید و با اطمینان از قطعه خریداری شده رانندگی کنید، لوازم مزدا 3 با ضمانت بهترین قیمت و کیفیت در بازار چراغ برق

فروشگاه ایرانمهر فروش لوازم یدکی کیا سراتو را با ضمانت بهترین قیمت و کیفیت در بازار چراغ برق به فروش میرساند لوازم یدکی سراتو

لوازم تویوتا و لوازم یدکی تویوتا,اصلی ترین لوازم یدکی تویوتا با ضمانت بهترین قیمت,لوازم تویوتا,لوازم تویوتا اصلی تنها در سایت تویوتا ,قطعات یدکی تویوتا ، لوازم یدکی تویوتا ، یدکی تویوتا ، قطعات تویوتا ، لوازم تویوتا ، قطعات تویوتا اورجینال ، لوازم تویوتا اورجینال لوازم تویوتا را با اصالت و با ضمانت بهترین قیمت تهیه کنید - لوازم تویوتا را اضلی و اورجینال بخرید

مقالات دیگر

راهنمای خرید لباسشویی آاگ

راهنمای خرید لباسشویی آاگ

در هنگام خرید ماشین لباسشویی به نکات زیر توجه کنید: محصولات (AEG) به دو صورت در بازار عرضه می­شود (توکار و مبله)..

ادامه مطلب
استفاده بهینه از ماشین لباسشویی

استفاده بهینه از ماشین لباسشویی

1- این دستگاه فقط جهت مصارف خانگی است. 2- همیشه به برچسب­ های روی لباس در موقع شستشو توجه داشته باشید. 3- ماشین لباسشویی خود را بیش از حد پر نکنید. 4- لباس­­های رنگی خود را از سایر لباس­ها جدا کنید.

ادامه مطلب
راهنمای تکمیلی استفاده از ماشین لباسشویی

راهنمای تکمیلی استفاده از ماشین لباسشویی

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی آاگ راهنمای تکمیلی استفاده از ماشین لباسشویی ااگ نحوه استفاده از ماشین لباسشویی AEG

ادامه مطلب